Zaterdag 29 juli worden we verwacht op het circuit van VOLKEGEM voor de volgende proef van het Nationaal Kampioenschap 2017. GPS-rijders tikken Doolstraat in. Tot dan!

JAARVERGUNNINGEN 2017 -> VERMINDERDE TARIEVEN !!!

(Info via secretariaat - 054 32 81 33 of via: vjmo.secretariaat@skynet.be)

 

AFGELASTING OOSTKAMP

Door het uitgevaardigde besluit en het bericht ontvangen van de Gouverneur van West-Vlaanderen en de melding gekregen van het Kabinet van Leefmilieu Joke Schauvlieghe, dat momenteel, beregening van terreinen voor recreatieve doeleinden verboden is, wordt de wedstrijd van OOSTKAMP afgelast.

 

ZEER BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !
AVIS TRES IMPORTANTS !

 

CROSSBRILLEN MET TEAR-OFFS
MASQUES CROSS AVEC TEAR-OFFS

Het gebruik van tear-offs is volledig verboden.
L’utilisation des systèmes ‘Tear-off’ est interdite.

 

VERZEKERING OP TRAINING VOOR PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN B.A.
ASSURANCE DE L'ENTRAINEMENT POUR ACCIDENTS PERSONNELS ET RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE

In de prijs van de vergunning is de verplichte verzekering op training inbegrepen. Dit betekent dat elke piloot vergunninghouder met een jaarvergunning eveneens verzekerd is op training op de oefencircuits. Eveneens kan een piloot die op verlof gaat naar het buitenland en de motor meedoet, of een stage volgt in het buitenland van deze dekking genieten indien aan het secretariaat op voorhand doorgegeven wordt op welke terreinen men met de motor gaat rijden. Deze dekking dekt de persoonlijke ongevallen en eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de piloot.
L'assurance d'entraînement obligatoire est comprise dans le prix de la licence. Ceci signifie que chaque pilote détenteur de licence est aussi assuré de l'entraînement sur les terrains permanents de motocross. Un pilote qui est en congé à l'étranger et prend la moto, ou suit un stage à l'étranger, peut profiter de cette couverture, si on dit à l'avance au secrétariat sur quels terrains il roulera à moto. Cette couverture couvre aussi bien les accidents personnels que la responsabilité extra-contractuelle du pilote.

 

EINDE JAAR, VANAF 1 JANUARI KAN U OPNIEUW VERZEKERD ZIJN OP TRAINING …
A LA FIN DE L'ANNEE, A PARTIR DU 1ER JANVIER, VOUS POURREZ DE NOUVEAU ETRE ASSURE DE L'ENTRAINEMENT

Gelieve er rekening mee te houden dat uw dekking op training verloopt op 31 december. Zorg er voor dat u zo vroeg mogelijk in orde bent met uw vergunning voor 2017, dan bent u ook verzekerd als u gaat trainen.
Veuillez tenir compte du fait que votre couverture de l'entraînement expire le 31 décembre. Réglez votre licence pour 2017 le plus tôt possible. Alors, vous êtes aussi assuré, quand vous allez vous entraîner.

 

U WENST EEN JAARVERGUNNING IN 2017 ?

Waarom een jaarvergunning bij VJMO ?

 

  • Al jaar en dag zekerheid van vaste kalender en klokvast uurrooster!

  • INCLUSIEF verzekering op TRAININGEN in de week

  • INCLUSIEF verzekering op TRAININGEN/STAGE’S in het BUITENLAND

Informatie, meer uitleg, vastleggen van startnummers, kalender, … via de secretariaten.

 

IN 68 MINUTEN LOOPT BOMVOLLE KALENDER VAN TAFEL

 

Deze vrijdagavond, 7 oktober gaat alweer de geschiedenis is als de dag dat MCLB-VJMO de koppen bij elkaar stak met het zicht op het nieuwe seizoen 2017. De jaarlijkse kalendervergadering stond op het programma en dat betekent al jaar en dag dat de voorzitters hun inrichters, nieuwe kandidaat-inrichters en sympathisanten uitnodigen in de bakermat van onze federatie, zijnde de zaal Vrij Polen te Oostrozebeke.

Opnieuw liep de zaal goed vol en het was dan ook met plezier dat voorzitter Willy Aper om stipt 20 uur de aanwezigen verwelkomde. Het doet iedere keer opnieuw deugd dat de eensgezindheid en samenhorigheid mag zegevieren … dat onze federaties als één grote familie de sterkte in zich dragen om er tegenaan te gaan.

 

OVERZICHT VOORBIJE SEIZOEN

Een overzicht betreffende het bijna voorbije seizoen 2016 kon kort samengevat worden: dat onze federaties nog steeds in de lift zitten bleek uit het aantal aangesloten vergunninghouders … met 580 aangesloten piloten en de trouwe supporters kon ieder weekend dan ook in de beste omstandigheden verlopen. Van begin tot einde was iedere organisatie er één die gezien mocht worden … spelbrekers waren er niet met uitzondering van af en toe de weersomstandigheden maar die heeft niemand in de hand. Het is dan ook een spijtige zaak te noemen dat organisatoren af te rekenen krijgen met een weermaker die niet aan hun kant staat, dat hun geleverde werk niet tot zijn recht komt. Voor die wensen wij het allerbeste toe voor het seizoen 2017. Kleine opmerkingen, of laat het ons punten noemen die in acht dienen genomen te worden, kwamen als afsluiter van een geslaagd 2016 aan bod.

 

WAT BRENGT 2017?

Het is gemakkelijk te beginnen met de slagzin: “Wat goed is moeten we behouden … de kleine kantjes afronden en bijwerken waar nodig”. Kort samengevat komt het erop neer dat de gangbare reglementering blijft zoals ze is. Een overzicht van deze richtlijnen werd gebracht door de secretaris die de aandacht trok op bepaalde punten. Opmerkingen mochten na afloop in hun richting geschoten worden en raar maar waar … deze waren miniem. De eerlijkheid en rechtlijnigheid mag dan ook als eindresultaat genoteerd worden binnen MCLB-VJMO en dat blijft ook naar de toekomst toe de basis om verder te gaan. Alleen op die manier blijven goede vrienden samen op weg gaan.

 

SAMENSTELLING VAN DE KALENDER

De samenstelling van de nieuwe kalender kwam aan de orde. Dat dit in een mum van tijd in kannen en kruiken was is alleen maar aan te moedigen. Secretaris Ronny Van Hauteghem kon om 21u08 de nieuwe kalender in definitieve vorm voorstellen. Getuigt daarvan niet dat het goed vertoeven is binnen onze federaties? Dat inrichters in onderlinge overeenkomst tot een wissel van data’s komen zodoende ieder gaatje ingevuld wordt is om fier op te zijn. Opnieuw prijken niet minder dan 35 organisaties voor MCLB op de kalender, VJMO doet het er met 1 minder omwille van de Open Eindejaarscross veruit het beste met 34 inrichtingen in 2017. Werkgelegenheid is dus ook voorzien bij MCLB-VJMO, en wat voor één?

Een doordachte!

Een kalender van begin maart tot eind oktober is beperkt in weekends en bijgevolg zijn er een aantal clubs en organisaties die als eerste reserve kunnen ingeschakeld worden indien dit noodzakelijk blijkt, waarvoor dank!

 

TROEVEN VOOR 2017 …

Ook werd aangeraakt dat in het nieuwe jaar zowel VJMO als MCLB opnieuw borg staan voor een KLOKVAST uurschema. Inrichters zorgen ervoor dat tijdens de wedstrijddagen de voorbereidende werkzaamheden afgerond zijn zodoende er uitsluitend in uitzonderlijke gevallen dient opgetreden te worden en een oponthoud aan de orde is. Zowel voor piloten, toeschouwers als alle medewerkers - waarvoor kandidaten nog steeds welkom zijn en zich mogen aanbieden via het secretariaat - aan deze organisaties is dit een prioriteit die binnen onze federatie geapprecieerd wordt. Genieten van een mooie dag vol spektakel en tijdig huiswaarts kunnen keren is belangrijk.

 

KALENDER 2017 …

Zie website - Kalender

 

 

 

 

JAARVERGUNNINGEN -> VERMINDERDE TARIEVEN !!!

(Info via secretariaat - 054 32 81 33 of via: vjmo.secretariaat@skynet.be)