Op 1 oktober worden we verwacht te Beervelde door De Davidcrossers in de Haanhoutstraat

JAARVERGUNNINGEN -> VERMINDERDE TARIEVEN !!!

(Info via secretariaat - 054 32 81 33 of via: vjmo.secretariaat@skynet.be)

ZEER BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !
AVIS TRES IMPORTANTS !

 

CROSSBRILLEN MET TEAR-OFFS
MASQUES CROSS AVEC TEAR-OFFS

Het gebruik van tear-offs is volledig verboden vanaf het seizoen 2016 (milieu).
L’utilisation des systèmes ‘Tear-off’ est interdite à partir de la saison 2016.

 

VERZEKERING OP TRAINING VOOR PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN B.A.
ASSURANCE DE L'ENTRAINEMENT POUR ACCIDENTS PERSONNELS ET RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE

In de prijs van de vergunning is de verplichte verzekering op training inbegrepen. Dit betekent dat elke piloot vergunninghouder met een jaarvergunning eveneens verzekerd is op training op de oefencircuits. Eveneens kan een piloot die op verlof gaat naar het buitenland en de motor meedoet, of een stage volgt in het buitenland van deze dekking genieten indien aan het secretariaat op voorhand doorgegeven wordt op welke terreinen men met de motor gaat rijden. Deze dekking dekt de persoonlijke ongevallen en eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de piloot.
L'assurance d'entraînement obligatoire est comprise dans le prix de la licence. Ceci signifie que chaque pilote détenteur de licence est aussi assuré de l'entraînement sur les terrains permanents de motocross. Un pilote qui est en congé à l'étranger et prend la moto, ou suit un stage à l'étranger, peut profiter de cette couverture, si on dit à l'avance au secrétariat sur quels terrains il roulera à moto. Cette couverture couvre aussi bien les accidents personnels que la responsabilité extra-contractuelle du pilote.

 

EINDE JAAR, VANAF 1 JANUARI KAN U OPNIEUW VERZEKERD ZIJN OP TRAINING …
A LA FIN DE L'ANNEE, A PARTIR DU 1ER JANVIER, VOUS POURREZ DE NOUVEAU ETRE ASSURE DE L'ENTRAINEMENT

Gelieve er rekening mee te houden dat uw dekking op training verloopt op 31 december. Zorg er voor dat u zo vroeg mogelijk in orde bent met uw vergunning voor 2016, dan bent u ook verzekerd als u gaat trainen.
Veuillez tenir compte du fait que votre couverture de l'entraînement expire le 31 décembre. Réglez votre licence pour 2016 le plus tôt possible. Alors, vous êtes aussi assuré, quand vous allez vous entraîner.