Aanvraag jaarvergunningen VJMO en MCLB via deze website *** Aanvraag startnummers 2016 telefonisch via het secretariaat ...

BEGINNEN MET TRAINEN? ZIE DAT UW VERGUNNING 2016 IN ORDE IS! (vergunningsaanvraag 2016 en betaling)

 

KALENDER SPECIALS 2016

Nu online !!!  Zie Kalender

KALENDER KAMPIOENSCHAP 2016

Nu online !!!  Zie Algemene info - Kampioenschap

ZEER BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !
AVIS TRES IMPORTANTS !

 

CROSSBRILLEN MET TEAR-OFFS
MASQUES CROSS AVEC TEAR-OFFS

Het gebruik van tear-offs is volledig verboden vanaf het seizoen 2016 (milieu).
L’utilisation des systèmes ‘Tear-off’ est interdite à partir de la saison 2016.

 

VERZEKERING OP TRAINING VOOR PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN B.A.
ASSURANCE DE L'ENTRAINEMENT POUR ACCIDENTS PERSONNELS ET RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE

In de prijs van de vergunning is de verplichte verzekering op training inbegrepen. Dit betekent dat elke piloot vergunninghouder met een jaarvergunning eveneens verzekerd is op training op de oefencircuits. Eveneens kan een piloot die op verlof gaat naar het buitenland en de motor meedoet, of een stage volgt in het buitenland van deze dekking genieten indien aan het secretariaat op voorhand doorgegeven wordt op welke terreinen men met de motor gaat rijden. Deze dekking dekt de persoonlijke ongevallen en eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de piloot.
L'assurance d'entraînement obligatoire est comprise dans le prix de la licence. Ceci signifie que chaque pilote détenteur de licence est aussi assuré de l'entraînement sur les terrains permanents de motocross. Un pilote qui est en congé à l'étranger et prend la moto, ou suit un stage à l'étranger, peut profiter de cette couverture, si on dit à l'avance au secrétariat sur quels terrains il roulera à moto. Cette couverture couvre aussi bien les accidents personnels que la responsabilité extra-contractuelle du pilote.

 

EINDE JAAR, VANAF 1 JANUARI KAN U OPNIEUW VERZEKERD ZIJN OP TRAINING …
A LA FIN DE L'ANNEE, A PARTIR DU 1ER JANVIER, VOUS POURREZ DE NOUVEAU ETRE ASSURE DE L'ENTRAINEMENT

Gelieve er rekening mee te houden dat uw dekking op training verloopt op 31 december. Zorg er voor dat u zo vroeg mogelijk in orde bent met uw vergunning voor 2016, dan bent u ook verzekerd als u gaat trainen.
Veuillez tenir compte du fait que votre couverture de l'entraînement expire le 31 décembre. Réglez votre licence pour 2016 le plus tôt possible. Alors, vous êtes aussi assuré, quand vous allez vous entraîner.

 

KALENDER 2016

Nu online !!!

NIEUW 2016

De reeks LADIES wordt in het nieuwe seizoen een volwaardige categorie binnen onze federatie. Deze staat open vanaf de leeftijd van 12 jaar en met een max. crossmotor MX2. Wekelijks met kampioenschap en regelmatigheidscriterium! Aanvraag jaarvergunningen en startnummers via VJMO. Nummerborden: blauw, witte cijfers en met transponder. De special-reeks blijft een optie binnen het programma. Info en aanvraag via mail ...

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in -> via website MCLB !!!