DE WEDSTRIJD TE OOSTKAMP DIT WEEKEND WORDT AFGELAST -> ZIE INFO WEBSITE !!!
archief

AANVULLEND REGLEMENT QUADS NIEUWELINGEN EN QUADS JUNIORS

REGLEMENT VOOR DE QUADS NIEUWELINGEN EN QUADS JUNIORS/BLASTER 2009

Gelieve volgende punten in acht te nemen.

Wat niet toelaatbaar is:
- Er mogen geen tunningswerken gedaan worden aan de quad.
- Het cdi-toestel , de ontsteking en carburator blijven origineel.
- Het plaatsen van een andere uitlaat is verboden.
- Aan het motorblok mag geen enkele verandering gebeuren (d.w.z. cilinder, cilinderkop, drijfstang, krukas, versnellingsbak, e.d. ) moeten origineel blijven.
- Er mag aan de cilinder of de cilinderkop niet gevlakt worden.
- Originele membraam plaatjes (rietvalve) mogen niet veranderd worden.
- Er mogen geen laswijzigingen aangebracht worden.
- De maximum toegelaten tolerantie na boring bedraagt voor de Quad Blaster NIET MEER dan 205cc . Voor een Nieuweling Quad 85cc bedraagt deze NIET MEER dan 91cc.
- Er mag zeker niet gestart worden zonder stroomonderbreker (dodemansknop), die moet op de quad bevestigd zijn.
- Er mogen geen ijzeren draagrekken of dergelijke op de quad bevestigd worden. Scherpe voorwerpen moeten afgeschermd zijn.
- Beschermingsmousse op het stuur is verplicht.
- Quads met een crossblok kunnen niet deelnemen in de klasse Quads Nieuwelingen, ze zijn wel toelaatbaar bij de Quads Seniors als de leeftijd van 12 jaar behaald is

Als uw quad niet aan de standaard procedure voldoet wordt u onmiddellijk geweigerd.
Wij willen u er ook attent op maken dat er met gelijke wapens wordt gestreden.
Controles voor opmeting zullen onaangekondigd uitgevoerd worden. Conform de gangbare reglementering zullen de daaraan verbonden kosten ten laste vallen van de overtreder.

We hopen op uw sportieve medewerking en wensen u allen een succesvol en blessurevrij seizoen toe.


Met sportieve groeten,

Namens VJMO Sportcommissie

vjmo.sportcommissie@telenet.be Tel &Fax: 03/297.86.85